top of page

Riksminimitariffen stoppar de sjunkande musikergagerna.

*Grundgage för ett gig är 5 550 kr

Gagenivån avser ett offentlig framträdande, dvs en konsert. 

I beloppet ingår utöver lön på 3 721 kr:

  • Semesterersättning (12% av gage)

  • Tjänstepension (5,6% av gage och semesterersättning) 

  • Arbetsmarknadsförsäkringar (0,4% av gage och semesterersättning)

  • Arbetsgivaravgifter (31,42% av samtliga erhållna ersättningar)

 

Det finns omständigheter som kan tala för andra ersättningsnivåer.
Läs mer här: Riksminimitariffen 2022 och Frågor och svar.

Concert Clip
In Concert
ISS_24612_00095
bottom of page