Rättvisa gager för dina gig!

Grundgage för ett gig är 5810 kr

Grundnivån avser ett offentligt framträdande, t.ex. en konsert.

I beloppet ingår utöver lön:

 

  • Semesterersättning (12% av gage)
  • Tjänstepension (5,6% av gage & semestersättning)
  • Arbetsmarknadsförsäkringar (0,4% av gage och semesterersättning)
  • Arbetsgivaravgifter (31,42% av samtliga erhållna ersättningar)

I vissa fall finns det omständigheter som talar för andra ersättningsnivåer. Läs mer om detta här!

Scroll to Top